BIP

Informacja

03 wrzesień 2020, 16:08 (wiek: 92 dni)

Rąbino, dnia 03 września 2020r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rąbinie informuje, że w miesiącu wrześniu 2020r. przy GOPS w Rąbinie będą prowadzone oddziaływania korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc, nie radzących sobie z zachowaniami agresywnymi wobec bliskich.

Zajęcia będą prowadzone przez psychologa – Panią Agnieszkę Głowińską w godzinach od 1530 do 1730 w terminach:

  • 10.09.20020r.

  • 17.09.20020r.

  • 24.09.20020r.

Kierownik GOPS
Dorota Socik