BIP
Komisje i Zespoły > Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Skład Komisji

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rąbinie została powołana Zarządzeniem nr 21/2019 z dnia 01 marca 2019r.

Aktualnie Komisja pracuje w następującym składzie:

 1. Dorota Socik- Przewodnicząca Komisji
 2. Alicja Wiedro Stempińska – Członek Komisji
 3. Monika Blutka- Członek Komisji
 4. Kamil Thiel- Członek Komisji

Zadania realizowane przez Komisję

Zadania komisji:

 • realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • opiniowanie decyzji o cofnięciu zezwolenia w przypadku naruszania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym lub zakłócania porządku publicznego w miejscu sprzedaży alkoholu lub najbliższej okolicy,
 • kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod względem przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń,
 • Współpraca z Policją, Sądem, Prokuraturą, OPS, Szkołami, Radami Sołeckimi,
 • przeprowadzanie rozmów motywacyjno – interwencyjnych z osobami mającymi problem alkoholowy oraz członkami ich rodzin,
 • podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
  • przyjmowanie wniosków o podjęcie czynności zmierzających do objęcia leczeniem odwykowym osób uzależnionych,
  • kierowanie na badanie psychologiczno-psychiatryczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
  • w przypadku odmowy podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego kierowanie wniosku do sądu o zobowiązanie leczenia odwykowego,
  • udzielanie informacji dotyczącej placówek zajmujących się leczeniem i terapią osób uzależnionych,

Zgodnie z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi postępowanie dotyczy osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu:

 • powodują rozkład życia rodzinnego;
 • demoralizację małoletnich;
 • uchylają się od pracy;
 • systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

Adres do korespondencji:

Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Rąbinie
Rąbino 29A
78-331 Rąbino

z dopiskiem „Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.

Biuro Komisji przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rąbinie czynne jest w godzinach otwarcia ośrodka:

Poniedziałek  715 - 1515
Wtorek          715 - 1515
Środa             715 - 1515
Czwartek       800 - 1600
Piątek            715 - 1515

Inne Instytucje:

 • Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
  w  Połczynie-Zdroju

  ul. Zdrojowa 6
  78-320 Połczyn Zdrój
  tel.: (094) 3662019 wew. 355.

  Przychodnia czynna jest:

  • poniedziałki w godz. od 13.00 do 18.00
  • czwartki w godz. od 14.00 do 19.00
 • Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
  w Białogardzie

  ul. Krótka 1
  78-200 Białogard
  tel.: 0-94 3122100

  Przychodnia czynna jest:

  • od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.30
 • Przychodnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia
  w Świdwinie

  ul. Drawska 38
  78-300 Świdwin
  tel.: 0-94 365 72 55

  Przychodnia czynna jest:

  • od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 19.00