BIP

Wnioski o wydawanie zaświadczeń do programu "Czyste Powietrze"

21 październik 2020, 17:21 (wiek: 44 dni)

Wnioski o wydanie zaświadczeń do programu "Czyste Powietrze" można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rąbinie (Rąbino 29A, 78-331 Rąbino, pokój nr 6) lub za pośrednictwem skrzynki ePUAP /gopsrabino/SkrytkaESP, na druku „Żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego” zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020r. (Dz.U. z 2020r. poz. 1713)

Kierownik GOPS
Dorota Socik