BIP

Informacja

03 marzec 2021, 15:55 (wiek: 42 dni)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rąbinie informuje, że w miesiącu marcu 2021r. spotkania z terapeutą ds. uzależnień odbędą się w dniach:

  • 09 marca 2021r.
  • 23 marca 2021r.
  • 30 marca 2021r.

Oddziaływania korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc, nie radzących sobie z zachowaniami agresywnymi wobec bliskich, porady psychologiczne dla dorosłych i dzieci prowadzone przez psychologa – Panią Agnieszkę Głowińską odbędą się w dniach:

  • 11 marca 2021r.
  • 25 marca 2021r.

Spotkania odbędą się w pokoju Nr 2 (I piętro) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rąbinie w godzinach od 1530-1730.

Dalsze terminy spotkań zostaną ustalone w późniejszym terminie.