BIP
Pomoc społeczna > Tryb odwoławczy


Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie ul. Władysława Andersa 34 za pośrednictwem  Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.